Kérdések
Kürti Jenő: Mágneses rezonancia módszerek: spinek tánca mágneses térben
c. előadásához

  1. Az elektron és a proton közül melyiknek nagyobb a mágneses momentuma?

  2. Mi a Larmor-precesszió?

  3. Mi a Zeeman-felhasadás?

kapcsolódó előadás

megoldások