Adat-intenzív megközelítés és mesterséges intelligencia alkalmazása a tudományokban 📺

Csabai István (ELTE TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék)

#223, adattudomány
Időpont:  2021.04.29. (17:00 - )

Kivonat:

Arthur C. Clarke szerint:

"Bármely kellően fejlett technológia megkülönböztethetetlen a mágiától."

Valóban, a mechanika törvényeinek megismerése lehetővé tette, hogy olyan tárgyakat emeljünk fel, amelyeket emberi erővel lehetetlen, a termodinamikai ismeretekre építve képesek lettünk kontinenseket és óceánokat átszelni, és mindenki garázsában ott van a „hétmérföldes csizma”. Az elektromosság és kvantummechanika törvényei elhozták a villamosítást és az internetet, a mobiltelefon „varázstükrével” pedig távolba láthatunk és hallhatunk. Az elmúlt évtizedben a technológiai fejlődés hihetetlen tempóban növelte meg az elérhető adatok mennyiségét. Igaz ez a tudományok minden területére a mikrobiológiától a kozmológiáig, sőt mindennapi életünkre is egyre nagyobb hatással van. Előadásomban igyekszem választ adni arra, hogy mi áll ennek hátterében, példákon mutatom be, hogy különböző diszciplínákban milyen változásokat hozott az adat-forradalom. Ahhoz, hogy meg tudjunk birkózni a kihívásokkal és ki tudjuk-e aknázni a feltáruló lehetőségeket, az emberi intelligencián túl egyre nagyobb szerep hárul a gépi tanulásra.