Entrópia: kulcs a Világegyetem szerkezetéhez?

Időpont: 2008.10.09., 17:00 - 18:00   | 46. előadás
elméleti fizika, kozmológia, részecskefizika (elméleti), termodinamika

Patkós András (ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék):

Kivonat:

Az entrópiát Ludwig Boltzmann nyomán egy rendszer mikroállapotait számba vevő makroszkopikus állapotjellemzőként vezetjük be. Max Planck gondolatmenetét (1900) felidézve megértjük szerepét az abszolút fekete test hőmérsékleti sugárzásának kvantumeredete feltárásában. Jacob Bekenstein felismerését (1982) követve, a fekete lyukakkal társítható entrópia javaslatával kiterjesztjük a kozmológiai fejlődésre az entrópia növekedési tendenciáját. Végül Leonard Susskind szemével tekintünk a mindenségre: A világ mint hologram (1995).