Holográfia a részecskefizikában 📺

Bajnok Zoltán (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)

#173, kozmológia, kvantumelmélet, részecskefizika (elméleti)
Időpont:  2017.10.12. (17:00 - )

Kivonat:

A holografikus sejtés szerint a 3 tér- és 1 idődimenziós világegyetemünk ekvivalens lehet egy 4+1 dimenziós, csak gravitációt tartalmazó univerzummal. A gravitációs univerzum 4 dimenziós objektumainak hologramjai lennénk mi — annak 3 dimenziós peremén —, és minden cselekvésünk megmagyarázható a magasabb dimenziós gravitációs folyamatokon keresztül. Előadásomban egy olyan módosított elméletet tárgyalok, melyben minden fermionikus részecskének van egy bozonikus párja és minden kölcsönhatási erősség ugyanakkora. Ezen elmélet ugyanis, ahogy majd látni fogjuk, egy magasabb dimenziós gravitációs elmélet hologramja.


További ajánlott linkek:  

Letöltések:

Fájl Leírás Fájl méret
pdf atomcsill_13_03_Bajnok_Zoltan Az előadás fóliái
1 MB