Struktúrák térben, időben és téridőben 📺

Dávid Gyula (ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék)

#200, elméleti fizika, kozmológia, tudománytörténet
Időpont:  2019.10.10. (17:00 - )

Kivonat:

Az Univerzumban számos érdekes struktúra található, az atomoktól a csillagokig, sőt még feljebb a méretskálán, az általunk ismert legnagyobb szerkezetekig, a galaxisok csipkeszerű hálójáig. E struktúrák közül sok ismétlődik, és mindenhol megtalálható — pl. jelenlegi ismereteink szerint a Világegyetemben található összes hidrogénatom tökéletesen egyforma. Más struktúrák viszont egyediek, és a fizikai törvények megszabta alapvető vonásaik mellett magukon hordják keletkezésük esetleges körülményeinek lenyomatát is — ilyen pl. a csillagok kissé különböző kémiai összetétele. Érdemes megismerni azokat a szerveződési alapelveket, fizikai törvényeket, amelyek megszabják az Univerzumban található különböző struktúrák méretét, tulajdonságaikat, gyakoriságukat és eloszlását. E szerkezetek legtöbbje nem érthető meg keletkezésének, fejlődésének és pusztulásának története nélkül — e történethez viszont átfogó magyarázó keretet nyújt a Nagy Bummra épülő kozmológia.

(„Az atomoktól a csillagokig” sorozat 200. előadása!)

Letöltések:

Fájl Leírás Fájl méret
pdf atomcsill_15_03_David_Gyula Az előadás fóliái
6 MB