Molnár Janka Sára: kísérletek gázokkal (XVI/5.)

Előadók: Molnár Janka Sára (ELTE, OKTONDI), Kis-Tóth Ágnes (ELTE Atomfizika Tanszék)

Kísérletek: oxigénfejlesztő reakció, széndioxid fejlesztő reakció, kén-hexaflouriddal töltött lufi, kénhexaflouriddal töltött kád és buborékok, kénhexaflourid belégzése.