Tűerősített közeli terű optikai mikroszkópia 📺

Kamarás Katalin (Wigner Fizikai Kutatóközpont, SzFI)

#219, anyagfizika, méréstechnika
Időpont:  2021.02.25. (17:00 - )

Kivonat:

Ahogy a szerkezetktutatás egyre kisebb objektumok (sejtek, molekulák, atomok) tanulmányozása felé fordult, a klasszikus optikai mikroszkópia határaiba ütköztünk. Megtanultuk, hogy a fény, illetve az elektromágneses sugárzás hullámhossza behatárolja a vizsgálható objektumok méretét, és a méretskála csökkenését nagyenergiás töltött részecskék alkalmazásával követtük, mint pl. az elektronmikroszkópia. Az ún. pásztázó mikroszkópiás módszerek azonban, ahol egy igen kis méretű tű hegyére gyűjtjük össze a gerjesztő fényt, áttörést hoztak a fénymikroszkópia alkalmazásában is. Ugyanis egy vékony hegyű tű – antennaként viselkedve – igen kis területen nagyságrendekkel megnövelheti a térerősséget, és így a különböző hullámhosszú fényre történő választ is. A tűt egy minta fölött mozgatva és változó hullámhosszú fénnyel megvilágítva, néhány nanométeres felbontással láthatóvá tehetjük a felület szerkezetét, kémiai összetételét és az elektronszerkezetét is. Az előadásban néhány technikai megoldást és speciális alkalmazást ismertetek.